Przejdź do treści

Zadania Stanowiska

Do zadań Stanowiska Pracy do Spraw Zapobiegawczego Nadzoru  Sanitarnego
w Oddziale Nadzoru należy, w szczególności:
  • uzgadnianie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  • uzgadnianie warunków zabudowy i warunków zagospodarowania inwestycji,
    w tym inwestycji mogących znaczącooddziaływać na środowisko;
  • udział w kontroli budów i odbiorach wszelkich inwestycji realizowanych 
    na terenie działania Powiatowej Stacji;
  • udział z pracownikami nadzorów bieżących w wizjach lokalnych obiektów istniejących  w celu stwierdzenia ich przydatności do prowadzenia działalności;
  • uzgadnianie rozwiązań projektowych inwestycji.