Przejdź do treści

Pliki do pobrania

PLIKI DO POBRANIA

ZNAKI ZAKAZU PALENIA


PLIKI SEKCJI EPIDEMIOLOGII

 

 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU BCG (p/gruźlicy)
 • FORMULARZ ZGŁOSZENIA NIEPOŻĄDANEGO ODCZYNU PO SZCZEPIENIU INNYM NIŻ BCG
 • ZLK-1 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźne
 • ZLK-2 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania gruźlicy
 • ZLK-3 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zachorowania na chorobę przenoszoną drogą płciową
 • ZLK-4 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zakażenia HIV/ zachorowania na AIDS/zgonu osoby zakażonej HIV/chorej na AIDS
 • ZLK-5 Zgłoszenie podejrzenia lub rozpoznania zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej
 • Instrukcja - badanie na nosicielstwo
 • MZ-55 TYGODNIOWY, DZIENNY MELDUNEK o zachorowaniach i podejrzeniach zachorowań na grypę za okres, dzień
 • ZRANIENIA OSTRYMI NARZĘDZIAMI - przewodnik
 • Sprawozdanie kwartalne z przeprowadzonych obowiązkowych szczepień ochronnych
 • Sprawozdanie kwartalne z ruchu kart szczepień
 • Miesięczne sprawozdanie ze zużycia szczepionek dla dzieci z grup ryzyka
 • Protokół pobrania próbek 
 • Raport ws. wstrzymania, wycofania produktu leczniczego
 • Upoważnienie do odbioru sprawozdania z badań
 • Wniosek o udostępnienie dokumentacji medycznej
 • Zapotrzebowanie na szczepionki
 • Zlecenie na badanie mikrobiologiczne - Nadzorowe
 • Zlecenie na badanie mikrobiologiczne - Płatne
 • Ogólne wytyczne dla wszystkich podmiotów wykonujących procesy dekontaminacji, tym sterylizacji wyrobów medycznych.

 

PLIKI DOTYCZĄCE ZAPOBIEGAWCZEGO NADZORU SANITARNEGO

 • Wniosek o zgłoszenie zakończenia budowy - robót budowlanych

PLIKI DOTYCZĄCE CHORÓB ZAWODOWYCH

 

 • Karta oceny narażenia zawodowego w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 
 • Schemat postępowania w sprawie stwierdzenia chorób zawodowych
 • Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 
 • Wykaz chorób zawodowych wraz z okresem, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy  w narażeniu zawodowym 
 • Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej 

 

PLIKI DOTYCZĄCE BADANIA WODY

 

 • Cennik badań wody wykonywanych usługowo 
 • Druk zlecenia na pobranie wody 
 • Druk zlecenia na zbadanie wody 
 • Wytyczne pobierania próbek wody


PLIKI DOTYCZĄCE EKSHUMACJI ZWŁOK

 

 • Informacje dotyczące ekshumacji zwłok 
 • Wniosek o wydanie zgody na ekshumacje zwłok 
 • Druk pełnomocnictwa 

 

PLIKI DOTYCZĄCE HIGIENY ŻYWNOŚCI , ŻYWIENIA
I PRZEDMIOTÓW UŻYTKU

 

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia dla obiektów żywnościowo-żywieniowych
 • Wniosek o zatwierdzenie zakładu i o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Wniosek o dokonanie zmian w rejestrze zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej
 • Wniosek o wykreślenie zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej

PLIKI DOTYCZĄCE HIGIENY DZIECI I MŁODZIEŻY

 • Opieka nad dziećmi do lat 3 - Poradnik GIS
 • Bezpieczne ferie 2020