Przejdź do treści

Zadania Sekcji

Do zadań Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia należy, w szczególności:
  • inicjowanie, organizowanie, koordynowanie i nadzorowanie działalności oświatowo – zdrowotnej, podejmowanej przez Państwową Inspekcję Sanitarną w szerokiej współpracy środowiskowej oraz kształtowania podstaw i zachowań zdrowotnych społeczeństwa, które w szczególności dotyczą propagowania zdrowego stylu życia, w tym: promocji prawidłowo zbilansowanej diety, promocji aktywności fizycznej, unikania nałogów i umiejętności korzystania z profesjonalnej opieki medycznej oraz zapobiegania chorobom zakaźnym o wysokiej zapadalności oraz HIV/AIDS;
  • rozpoznawanie i określanie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania;
  • pobudzanie aktywności społecznej do działań na rzecz potęgowania i umacniania zdrowia;
  • współpraca na poziomie krajowym z resortami, instytucjami, organizacjami pozarządowymi i innymi jednostkami w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia;
  • udzielanie pomocy (porad i informacji) i prowadzenie działalności oświatowo – zdrowotnej w zakresie promocji zdrowia we współdziałaniu z innymi jednostkami Państwowej Inspekcji Sanitarnej szczebla wojewódzkiego i powiatowego oraz innymi partnerami;
  • ocena działalności oświatowo – zdrowotnej w terenie oraz udzielanie pomocy w prowadzeniu tej działalności;
  • realizacja innych zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia wynikających z zapisów ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz innych działań, które wynikają z zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia, Komisji Europejskiej, Ministra Zdrowia, sytuacji epidemiologicznej powiatu.