Przejdź do treści

Akty prawne

Akty Prawne

nr dziennika/rokzmianynazwa
Dz.U. 2014 poz. 621ustawa:
Dz.U. z 2004 r., nr 11, poz. 94
Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie roślin
 ostatnia:
Dz.U. z 2015 r., poz. 211
Dz.U. 2015 poz. 547ustawa z dnia 8 marca 2013 r.Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o środkach ochrony roślin
Dz.U. 2002 nr 99 poz. 896 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych.
 Dz.U. 2005 nr 88 poz. 752Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 5 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno-mineralnych
M.P. 2006 nr 18 poz. 202 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 lutego 2006 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
M.P. 2004 nr 54 poz. 911 Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 grudnia 2004 r. w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych upoważnionych do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin
Dz.U. 2013 poz. 554 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin