Przejdź do treści

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Sokołowie Podlaskim na okoliczność zatrucia pokarmowego w Sali weselnej na terenie Sokołowa Podlaskiego.

Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora w Sokołowie Podlaskim na okoliczność zatrucia pokarmowego w Sali weselnej na terenie Sokołowa Podlaskiego.

      Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim informuje, że na okoliczność wystąpienia podejrzenia zatrucia pokarmowego u osób spożywających posiłki na przyjęciu weselnym w jednej z sal weselnych na terenie Sokołowa Podlaskiego prowadził dochodzenie epidemiologiczne od dnia przyjęcia informacji o rzeczowym podejrzeniu tj. od dnia 08.05.2017r.

W ramach ustawowych czynności zostały przeprowadzone działania kontrolne, w trakcie których poza kontrolą bloku żywienia oraz pomieszczeń sanitarnych i pomocniczych sali weselnej ( po konsultacji z Działem Laboratoryjnym Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Siedlcach w dniu 08.05.2017r. ) pobrano próby potraw serwowanych na przyjęciu. W/w próby zostały przebadane w Laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Siedlcach przy ul. Poniatowskiego 31 na oznaczenie mikrobiologii w kierunku Salmonella, Bacillus cereus oraz E.Coli. W dniu 12.05.2017 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim otrzymał sprawozdania z badań. Otrzymane wyniki prób żywności wskazywały, że jakość potraw nie jest przyczyną zatrucia. Jednocześnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim informuje, iż w wyniku czynności kontrolnych bloku żywienia oraz pomieszczeń pomocniczych sali weselnej nie stwierdzono bieżących nieprawidłowości natury sanitarno- higienicznej, niemniej jednak właściciel sali weselnej został zobowiązany do przeprowadzenia dezynfekcji oraz przeprowadzenia prac konserwujących urządzeń i sprzętu oraz wykonanie badań czystości mikrobiologicznej z powierzchni i wyposażenia mającego bezpośredni kontakt z przygotowywaniem posiłków ( wyniki z dnia 10.05.2017 r. nie wykazały obecności pałeczek Salmonelli). Do czasu uzyskania wszystkich wyników ograniczono działalność sali weselnej.

Nadto w ramach rzeczowego dochodzenia właściciel lokalu na polecenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim skierował na badania w kierunku nosicielstwa cały personel bloku żywienia mający kontakt z żywnością. W wyniku tych badań u dwóch osób personelu wykryto pałeczki Salmonella enteritidis, którą również wykryto u uczestników wesela. Personel ze stwierdzonym dodatnim wynikiem w kierunku nosicielstwa decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim został odsunięty od pracy do czasu uzyskania ujemnych wyników badań w kierunku nosicielstwa i orzeczenia wydanego przez lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do wykonywania czynności na danym stanowisku pracy.

Ponadto w ramach dochodzenia epidemiologicznego do dnia 15.05.2017r. zgłoszonych zostało 37 przypadków podejrzenia zakażenia Salmonellą, przeprowadzono 21 wywiadów epidemiologicznych, w tym z 13 osobami hospitalizowanymi oraz z 8 osobami leczonymi ambulatoryjnie.

     Reasumując powyższe Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim informuje, iż wszystkie przesłanki wskazują na czynnik ludzki pochodzenia ogniska zatrucia pokarmowego. Wśród potraw przekazanych do badania prawdopodobnie nie było potrawy, która była zakażona bakterią np.: spożywany tatar.

 

Państwowy Powiatowy

Inspektor Sanitarny

w Sokołowie Podlaskim

Marzenna Hardej

Wróć