Przejdź do treści

Komunikaty

Archiwum komunikatów

Komunikat V i VI

Komunikat V
Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy

Komunikat VI
Parlament Europejski i Komisja Europejska pracują nad kolejnymi zmianami dyrektywy 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy.

Czytaj więcej

Serwis kąpieliskowy

Serwis kąpieliskowy znajduje się na stronie internetowej http://sk.gis.gov.pl

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE

Uprzejmie informujemy, że dzień 4 maja 2018 r.

jest dniem wolnym od pracy

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej
w Sokołowie Podlaskim,

w zamian 19 maja 2018r. / sobota/ wyznacza się dniem pracy.

Czytaj więcej