Przejdź do treści

Poradnik dla nauczycieli pt. "Nowe narkotyki"

Poradnik dla nauczycieli pt. "Nowe narkotyki"

Najnowszy poradnik dla nauczycieli pt. "Nowe narkotyki", opracowany w Głównym Inspektoracie Sanitarnym, zawiera m.in. części poświęcone charakterystyce, statusowi prawnemu i skutkom zażywania nowych narkotyków, jak również rozdziały dotyczące zachowań ryzykownych dzieci i młodzieży, związanych z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, diagnozy szkolnej oraz wykazy placówek oferujących pomoc osobom uzależnionym oraz szkodliwie używającym nowe narkotyki

Do pobrania:

NOWE NARKOTYKI PORADNIK DLA NAUCZYCIELI

Wróć