Przejdź do treści

Mam czas rozmawiać" (#mamczasrozmawiac)

Mam czas rozmawiać" (#mamczasrozmawiac)

Krajowe Centrum ds. AIDS w ramach realizacji Krajowego Programu Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV przygotowało i realizować będzie kampanię społeczną o charakterze edukacyjno-profilaktycznym.
Kampania pod hasłem: #mamczasrozmawiac skierowana jest do rodziny wielopokoleniowej i powstała po to, by stać się inspiracją do podjęcia dialogu międzypokoleniowego o zdrowiu.
Grupą docelową są osoby w różnym wieku i z różnymi doświadczeniami życiowymi, których zakażenie HIV i innymi chorobami przenoszonymi drogą płciową może także dotyczyć.
Celem kampanii jest przypomnienie po raz kolejny, że problem HIV/AIDS może dotyczyć każdego z nas - bez względu na wiek, status społeczny, miejsce zamieszkania, przekonania, czy też płeć.
Inauguracja kampanii planowana jest na dzień 17 listopada 2017 r.- w pierwszym dniu Europejskiego Tygodnia Testowania w kierunku HIV, który w tym roku zaplanowany został na 17-24 listopada.

W ramach kampanii przygotowano następujące działania promocyjne:

  • Wyprodukowano spoty telewizyjny i radiowy;
  • Wydrukowano broszurę edukacyjną „Minirozmówki rodzinne”;
  • Opracowano projekt graficzny plakatu promującego testowanie w kierunku HIV;
  • Przygotowano informacyjny baner kampanijny.

Zaplanowano również:

  • Uruchomienie strony internetowej: http://mamczasrozmawiac.aids.gov.pl,
  • Działania informacyjno-promocyjne w Internecie oraz tradycyjnych mediach,
  • Emisję spotów w komunikacji miejskiej, placówkach medycznych, uczelniach wyższych na peronach metra warszawskiego,

Dodatkowe informacje na temat tego wydarzenia znajdą Państwo na stronie internetowej: http://aids.gov.pl

Wróć