Przejdź do treści

O nas

Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Sokołowie Podlaskim

PSSE w Sokołowie Podlaskim została utworzona w 1954r.

Stacja sprawuje nadzór nad powiatem sokołowskim. Swoim zasięgiem obejmuje miasta: Sokołów Podlaski, Kosów Lacki oraz gminy: Bielany, Ceranów, Jabłonna Lacka, Kosów Lacki, Repki, Sabnie, Sokołów Podlaski i Sterdyń.

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Sokołowie Podlaskim pełniącym jednocześnie funkcję Dyrektora PSSE jest Pani Marzenna Hardej.


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokołowie Podlaskim, będzie przyjmował obywateli w sprawie skarg i wniosków w czwartki, w godzinach 14 - 16.Zakres świadczonych usług:

Wykonywanie zadań z zakresu zdrowia publicznego polegające na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo - zdrowotnej. Realizacja tych zadań odbywa się w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:
higieny środowiska,
higieny pracy w zakładach pracy,
higieny procesów nauczania i wychowania,
higieny wypoczynku i rekreacji,
zdrowotnymi żywności, żywienia,
higieniczno - sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne.
Pobieranie oraz przyjmowanie i dostarczanie do laboratorium:
prób środków spożywczych, używek, materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością i kosmetyków,
prób wody do spożycia, wód powierzchniowych wykorzystywanych do celów rekreacyjnych,
prób materiału do badań niezbędnych w zapobieganiu i zwalczaniu niektórych chorób zakaźnych i pasożytniczych.